Leveranciersinformatie systeem

 

Voor bedrijven geldt dat ketenbeheersing een belangrijker onderdeel is. Zowel de NVWA als de verschillende voedselveiligheidstandaarden stellen dit verplicht. De NVWA heeft hiervoor afhankelijk van het type bedrijf informatieblad 64 en 65 uitgegeven, waarin is aangegeven welke informatie met betrekking tot de leveranciers opgevraagd dient te worden.
Informatieblad 64 is speciaal voor inkoop van grondstoffen en informatieblad 65 voor inkoop van consumptie gerede producten. De hierin genoemde eisen komen overeen met de eisen genoemd in de GFSI standaarden: FSSC 22000, BRC en IFS.
 
Wat betekent dit voor bedrijven? Bedrijven moeten informatie van hun leveranciers opvragen, die betrekking heeft op de risico’s van de producten en hoe de leverancier deze risico's beheerst.
Gecertificeerde bedrijven (volgens GFSI standaard) kunnen dit aantonen met een geldig voedselveiligheidscertificaat.
Daarnaast is het van belang om analyseuitslagen van producten/grondstoffen op te vragen, waarmee aangetoond wordt dat de analyses zijn uitgevoerd conform de EU-verordeningen.
 
Deze informatie wordt bij de meeste bedrijven verzameld door middel van:

  • het versturen van de bekende questionnaires voor het opvragen van de algemene informatie,
  • het opvragen van een actueel kopie certificaat (indien aanwezig),
  • het opvragen van een actueel analyserapport.

Naast het verzamelen is het van belang dat men:

  • bijhoudt wie wel of niet heeft gereageerd,
  • verifieert of alles juist en volledig is ingevuld,
  • zorgt dat de informatie actueel is. 

In de praktijk kost het verzamelen en het bijhouden veel tijd en is kennis nodig om de aangeleverde informatie te beoordelen. In de meeste gevallen wordt dit gedaan door een medewerker, die dit naast zijn dagelijkse werkzaamheden doet.

De ervaring leert dat vaak 1 keer per jaar deze informatie wordt geactualiseerd, kort voor de certificerende audit, zodat als de NVWA tussentijds langs komt de actuele informatie niet overlegd kan worden.

Suppliers 4 All heeft een geautomatiseerd systeem, waarbij u over de actuele informatie beschikt, zonder dat u daar zelf achteraan hoeft te gaan.

Het enige wat u moet doen, is ons de leveranciersgegevens aanleveren en zorgen dat als u een nieuwe leverancier heeft deze aan ons doorgeeft.

Door onze jarenlange ervaring, zowel in de consultancy als ook in het auditeren tegen de GFSI standaarden zijn we in staat om een goed oordeel te leveren over de aangeleverde informatie.