Informatievoorziening is erg belangrijk. Voor levensmiddelenbedrijven is het van belang dat informatie beschikbaar is van alle leveranciers. Dit is een eis vanuit de overheid, vastgelegd in informatieblad 64 en 65 van de NVWA en een eis vanuit de GFSI goedgekeurde standaarden.

De GFSI goedgekeurde standaarden zijn: FSSC 22000, BRC en IFS.

Suppliers 4 All kan u helpen om deze zaken uit handen te nemen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
U levert contactgegevens van uw leveranciers aan. Wij verwerken deze gegevens in ons datasysteem en vragen de leveranciers om de benodigde geactualiseerd informatie (vragenlijst, certificaten en analyserapporten) aan te leveren. Deze gegevens worden door Suppliers 4 All gecontroleerd op volledigheid. De informatie wordt vervolgens geactualiseerd bij het verlopen van de certificaten.

Bij een vraag van een klant en/of certificerende instelling kunt u de opgevraagde informatie tonen.